Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Mierová 33/5, 06601 Humenné, Humenné, Slovenská republika
Záložca: 6991/2003
Záložný dlžník: 6991/2003