Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349
Záložné práva
Zsolt Kazán
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Zsolt Kazán - záložca
Číslo a rok zápisu:

23603/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Zsolt Kazán
Záložní dlžníci: Zsolt Kazán
Veritelia: GE Money, a.s.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Zsolt Kazán - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

23603/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Zsolt Kazán
Záložní dlžníci: Zsolt Kazán
Veritelia: GE Money, a.s.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2020
vyhlásené 27.07.2020
vyhlásené 22.07.2020
vyhlásené 20.07.2020
vyhlásené 17.07.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.