Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Záložné práva
Valéria Lakatošová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Valéria Lakatošová - záložca
Číslo a rok zápisu:

2704/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová
Číslo a rok zápisu:

17067/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová
Číslo a rok zápisu:

7064/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Valéria Lakatošová - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

2704/2007

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová
Číslo a rok zápisu:

17067/2006

Druh registrácie: Registrácia začatia výkonu záložného práva
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová
Číslo a rok zápisu:

7064/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložcovia: Valéria Lakatošová
Záložní dlžníci: Valéria Lakatošová