Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Záložné práva
Tandem plus crc, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Tandem plus crc, s.r.o. - záložca
Číslo a rok zápisu:

5824/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Tandem plus crc, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1676/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Tandem plus crc, s.r.o.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Tandem plus crc, s.r.o. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

5824/2010

Druh registrácie: Registrácia výmazu záložného práva
Záložní dlžníci: Tandem plus crc, s.r.o.
Číslo a rok zápisu:

1676/2007

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Tandem plus crc, s.r.o.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 21.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022