Záložné práva
Matúš Bednarčík Ing.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Matúš Bednarčík Ing. - záložca
Číslo a rok zápisu:

24163/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Matúš Bednarčík Ing.
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Matúš Bednarčík Ing. - záložný dlžník
Číslo a rok zápisu:

24163/2006

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Záložní dlžníci: Matúš Bednarčík Ing.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 29.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 28.07.2021
vyhlásené 23.07.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 26.07.2021
pridané do BP 30.06.2021

Reštrukturalizácie

povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.
povolené 11.06.2021.
povolené 10.06.2021.