Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Záložný dlžník: POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Veriteľ: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserplatz 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HR B 32000, vo veci svojej organizačnej zložky COMMERZBANK
Výpis zo spisu záložného práva č. 7661/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia