Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2019 podľa krajov
10881
2,76%
+542
9162
2,53%
+632
11748
3,12%
+621
14695
3,21%
+111
17216
4,21%
+659
30136
7,21%
+663
43714
9,08%
+2104
38624
8,38%
+1042
176176
5,26%
+6374
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Valéria Lakatošová
Záložný dlžník: Valéria Lakatošová
Veriteľ: Consumer Finance Holding, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 7064/2006

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia