Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Hviezdoslavovo nám. 16, Bratislava
Dlh: 4777,92 €
 
Farská 35, Nitra
Dlh: 2779,97 €
 
Priekopnícka 19, Bratislava
Dlh: 9864,00 €
 
Demänovská 52, Bratislava
Dlh: 301,98 €
 
Karpatská 2, Bratislava
Dlh: 3289,95 €
 
Majerská 29, Bratislava
Dlh: 242,23 €
 
Údernícka 11, Bratislava
Dlh: 3401,24 €
 
Strojnícka 44, Bratislava
Dlh: 1006,80 €
Dlh: 552,15 €
 
Dostojevského rad 5, Bratislava
Dlh: 215,35 €
 
Vazovova 22, Bratislava
Dlh: 295,57 €
 
Muránska 16, Bratislava
Dlh: 388,18 €
 
Beckovská 28, Bratislava
Dlh: 1114,96 €
 
Pri vinohradoch 13, Bratislava
Dlh: 173,10 €
 
PAVLOVOVA 3, BRATISLAVA
Dlh: 246,29 €
 
Trebišovská 5, Bratislava
Dlh: 2113,06 €
 
Krajinská 34, Bratislava
Dlh: 262,15 €
 
Malokarpatské nám. 3, Bratislava
Dlh: 564,08 €
 
Pri trati 22, Bratislava
Dlh: 656,45 €
 
Jedľová 1, Bratislava
Dlh: 210,35 €
 
Železná 5, Bratislava
Dlh: 388,20 €

         3    4    5    6    7