Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava
Dlh: 3318,00 €
 
Opletalova 54, Bratislava
Dlh: 348,44 €
 
Údolná 2, Bratislava
Dlh: 172,56 €
 
Zelinárska 2, Bratislava
Dlh: 5379,02 €
 
Moskovská 14, Bratislava
Dlh: 3948,42 €
 
Mlynarovičova 16, Bratislava
Dlh: 667,07 €
 
Alstrova 203, Bratislava
Dlh: 266,82 €
 
Krásnohorská 1, Bratislava
Dlh: 175,18 €
 
Vrančovičova 40, Bratislava
Dlh: 657,15 €
 
Lermontovova 14, Bratislava
Dlh: 243,63 €
 
Royova 2, Bratislava
Dlh: 265,42 €
 
Stará Stupavská , Bratislava
Dlh: 172,52 €
 
Silvánska 18, Bratislava
Dlh: 270,75 €
 
Pri Šajbách 8347/32, Bratislava
Dlh: 804,10 €
 
Na výhliadke 26, Štúrovo
Dlh: 258,80 €
 
Pri vinohradoch 62, Bratislava
Dlh: 258,78 €
 
Pri vinohradoch 6397/62, Bratislava
Dlh: 378,84 €
 
Struková 24, Bratislava
Dlh: 286,66 €
 
Beblavého 2, Bratislava
Dlh: 694,26 €
 
KRASNOHORSKA 9, BRATISLAVA
Dlh: 248,66 €

         1    2    3    4    5