Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Dedia sa aj dlhy

2019-09-23

Dedič nezdedí po poručiteľovi len jeho aktíva (dom, auto, záhradu a pod.), ale aj dlhy (nesplatené pôžičky či úvery a daňové nedoplatky). Bolo by nespravodlivé, aby dedičia znášali všetky finančné záväzky, plynúce z aktívneho života poručiteľa, ktorých vznik oni sami nespôsobili. Preto dedičov istým spôsobom chráni zákon.

Krach firmy Thomas Cook je šokom pre grécky turistický sektor

2019-09-23

Krach britskej cestovej kancelárie Thomas Cook šokoval grécky turistický sektor.

Ak Hongkong príde o štatút finančného centra, bude to pre investorov katastrofa ...

2019-09-23

Ak by Hongkong stratil štatút jedného z najlepších ázijských finančných centier, investori by sa mohli presunúť na iné miesta ako Singapur, Tokio a Šanghaj, aby získali prístup na globálne kapitálové trhy.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 30.6.2019    3.029.576.899,-       81.291 dlžníkov *
k 31.5.2019    2.986.463.593,-       82.079 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 26.8.2019       562.140.662,- EUR      122.601 dlžníkov *
k 25.7.2019       554.153.206,- EUR      116.684 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                         135 740 dlžníkov
k 22.7.2019                                         136 050 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                           95 352 dlžníkov
k 22.7.2019                                           96 501 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.8.2019                                           55 205 dlžníkov
k 22.7.2019                                           52 766 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.