Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2019 podľa krajov
11229
2,87%
-317
9209
2,59%
-208
11713
3,17%
+215
13516
2,95%
-2
16275
3,85%
-210
28330
6,76%
+285
40228
8,26%
-107
35062
7,55%
-396
165562
4,92%
-740

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Poisťovňa prepočíta predčasné starobné dôchodky u žien s deťmi, ročník ...

2020-01-20

Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2020, došlo k zmene dôchodkového veku niektorých poisteniek.

Chcem uspieť na akciovom trhu: 10 otázok, ktoré by si mal položiť každý ...

2020-01-20

Je dobré držať sa maximálne možnej objektivity a vyhnúť sa klasickým chybám spôsobeným jednostranným pohľadom na vec. Byť skeptik medzi optimistami.

Banka schváli nižší úver, žiadateľom musí zostať väčšia finančná rezerva

2020-01-20

Úpravu limitu pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum na 60 % pocítia hlavne domácnosti s nižšími príjmami.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 30.11.2019    2.950.935.330,-       77.187 dlžníkov *
k 31.10.2019    3.246.209.574,-       81.681 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 13.1.2020       471.439.372,- EUR      112.282 dlžníkov *
k 16.12.2019       584.278.665,- EUR      129.083 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.1.2020                                         132 506 dlžníkov
k 20.12.2019                                         132 014 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.1.2020                                           92 261 dlžníkov
k 20.12.2019                                           95 571 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.12.2019                                           54 995 dlžníkov
k 20.11.2019                                           55 803 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.