Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2020 podľa krajov
16812
4,45%
+640
15759
5,08%
+600
17970
5,46%
+604
22406
5,86%
+955
23989
6,27%
+805
35949
9,60%
+546
49758
11,18%
+934
42865
9,93%
+1265
225508
7,40%
+6349

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

TOP banky podľa rôznych kritérií: Každá je dobrá v niečom inom

2020-08-14

Zákazník získava lepšie podmienky vďaka silnej medzibankovej konkurencii bánk na našom trhu. Aj menšie banky sú často vyzývateľom a spúšťačom poklesov úrokových sadzieb a lepších podmienok, na ktoré celý trh reaguje. Preto by bola pre klientov veľká škoda, ak by niektoré menšie banky museli pre zásahy politikov ukončiť pôsobenie na našom trhu.

Do roku 2025 sebestačnosť: Rusko chce vyťažiť viac vzácnych kovov

2020-08-14

Preukázateľné rezervy vzácnych kovov v Rusku predstavujú 12 miliónov ton, čo je zhruba desať percent celosvetových rezerv. Vláda je ochotná podporiť aj zahraničné investície.

Poľsko zaznamenalo prvú recesiu od pádu komunizmu pred viac než 30 rokmi

2020-08-14

Poľsko zaznamenalo prvú recesiu od pádu komunizmu pred viac než 30 rokmi. Poukázali na to údaje poľského štatistického úradu, ktorý v piatok zverejnil predbežný odhad.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 29.2.2020    3.071.503.003,-       80.792 dlžníkov *
k 31.1.2020    3.069.532.691,-       80.623 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 24.7.2020       569.359.362,- EUR      139.124 dlžníkov *
k 22.6.2020       517.109.289,- EUR      110.991 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.7.2020                                         140 098 dlžníkov
k 22.6.2020                                         137 912 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.7.2020                                           98 535 dlžníkov
k 22.6.2020                                           97 705 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.7.2020                                           56 097 dlžníkov
k 22.6.2020                                           57 872 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 13.08.2020
vyhlásené 13.08.2020
vyhlásené 11.08.2020
vyhlásené 10.08.2020
vyhlásené 06.08.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 24.07.2020.
povolené 22.07.2020.
povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.