Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

Dopravu vodíka z Ukrajiny na západ má zabezpečiť „vodíková diaľnica“

2021-09-24

Prepravu vodíka vyrobeného na Ukrajine do západnej Európy by mala v budúcnosti zabezpečiť prepravná sieť štyroch plynárenských spoločností z Ukrajiny, Slovenska, Česka a Nemecka.

Dr. Skaza: Štyri scenáre, ktoré by mohli nasledovať, hrozí aj úplná stagflácia

2021-09-24

Vzhľadom na dnešné vysoké pomery dlhu, riziká na strane ponuky a mimoriadne uvoľnené menové a fiškálne politiky, môže ružový scenár, ktorý je v súčasnosti oceňovaný finančnými trhmi, zostať len snom. V strednodobom horizonte by rôzne pretrvávajúce negatívne šoky z ponuky mohli zmeniť dnešnú miernu stagfláciu na niečo oveľa vážnejšie.

Najhoršie hospodária v Košickom kraji

2021-09-24

Podľa aplikácie iRating, ktorá skúma ekonomické zdravie slovenských municipalít podľa viacerých finančných a nefinančných ukazovateľov, za rok 2020 bol 2 409 slovenským obciam a mestám pridelený ratingový stupeň A až C+, čo znamená, že ich možno považovať za úverovateľné.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.7.2021    3.351.441.237,-       84.686 dlžníkov *
k 30.6.2021    3.246.602.567,-       79.706 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 20.9.2021       647.985.473,- EUR      127.162 dlžníkov *
k 16.8.2021       654.171.275,- EUR      135.706 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                         151 468 dlžníkov
k 20.8.2021                                         148 156 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                           86 813 dlžníkov
k 20.8.2021                                           97 831 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.9.2021                                           55 473 dlžníkov
k 20.8.2021                                           55 219 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 22.09.2021
vyhlásené 21.09.2021
vyhlásené 21.09.2021
vyhlásené 17.09.2021
vyhlásené 16.09.2021

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 23.08.2021.
povolené 03.08.2021.
povolené 15.07.2021.
povolené 30.06.2021.
povolené 28.06.2021.