Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2019 podľa krajov
11975
3,10%
+70
9561
2,76%
+64
11419
3,13%
-75
13577
2,98%
+4
16232
3,89%
-133
27839
6,59%
-120
40214
8,37%
-482
35424
7,59%
-444
166241
4,97%
-1116

Firmy, dlžníci, inštitúcie

Finančné spravodajstvo

V nasledujúcich piatich rokoch môže prísť v Európe k dočasnému útlmu dopytu ...

2019-10-19

Takýto stav by mohol v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku viesť k dočasne nižšej trajektórii rastu HDP. Zníženie automobilovej výroby o 10 % zníži HDP o 1 %.

Prepady na trhu: Bez skúseností na nich nezarobíte

2019-10-19

Väčšina investorov chce lacno kúpiť, potom po určitý čas držať a v najlepšom prípade so ziskom predať. Tomu sa hovorí držanie dlhej pozície. Keď ale chcú investori využiť prepady na trhu vo svoj prospech, majú inú možnosť. Predaj nakrátko čiže short selling.

Novým výkupcom zelenej energie sa stal SPP

2019-10-19

Nový výkupca bude pôsobiť na celom území Slovenska a nahradí doterajšiu činnosť troch distribučných spoločností.

Nedoplatky

Daňové riaditeľstvo SR

k 31.8.2019    3.176.743.589,-       83.870 dlžníkov *
k 30.6.2019    3.029.576.899,-       81.291 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote nad 16.596,96 EUR u fyzickej osoby a 165.969,59 EUR u právnickej osoby

Sociálna poisťovňa

k 24.9.2019       576.825.822,- EUR      124.094 dlžníkov *
k 26.8.2019       562.140.662,- EUR      122.601 dlžníkov *
* vzťahujú sa na pohľadávky v hodnote od 3.32 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                         136 329 dlžníkov
k 20.8.2019                                         135 740 dlžníkov

DÔVERA zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                           94 812 dlžníkov
k 20.8.2019                                           95 352 dlžníkov

Union - Zdravotná poisťovňa

k 20.9.2019                                           53 171 dlžníkov
k 20.8.2019                                           55 205 dlžníkov

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 580/2004 Z.z. je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam poistencov a zoznam platiteľov, ktorí nezaplatili poistné za tri mesiace v kalendárnom roku, nedoplatok alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Kedže náležitosti zoznamu nie sú určené žiadnym právnym predpisom, zverejňujeme len meno, priezvisko a obec pri fyzických osobách (zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.) a obchodné meno a obec pri právnických osobách.