Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

OBUV Partizánske, a. s.

 
Nádražná 891, 958 01 Partizánske
IČO: 36320595

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 19.4.2017, obchodný vestník 75/2017
Spisová značka: 40K/61/2016
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K008546