Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Marián Ďurkovič fy. asyx

 
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO: 33570191

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 15.2.2017, obchodný vestník 32/2017
Spisová značka: 40K/62/2016
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K003362