Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2016 podľa krajov
16361
4,51%
-334
15413
4,41%
-48
20248
5,85%
-313
28590
6,96%
-492
27370
6,92%
-36
48043
12,80%
-287
64496
13,91%
-235
55610
12,76%
-316
276131
8,76%
-2061
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Marián Ďurkovič fy. asyx

 
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO: 33570191

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 15.2.2017, obchodný vestník 32/2017
Spisová značka: 40K/62/2016
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K003362