Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Katarína Faturová

 
Smreková 3095/24, 010 07 Žilina
IČO: 43392067

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 14.3.2017, obchodný vestník 51/2017
Spisová značka: 1K/4/2017
Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
Poradové číslo: K005552