Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2017 podľa krajov
13923
3,64%
-325
11976
3,22%
-568
15576
4,28%
-943
22517
5,27%
-1714
23085
5,70%
-1230
41650
11,00%
-2462
57440
12,20%
-2534
50767
11,88%
-2043
236934
7,35%
-11819
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Katarína Fajtová

 
Horné Strháre 128, 991 03 Pôtor

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 3.7.2017, obchodný vestník 126/2017
Spisová značka: 4OdK/123/2017
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K015345