Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2017 podľa krajov
13791
3,60%
-132
11434
3,11%
-542
14893
4,09%
-683
21190
4,99%
-1327
21821
5,43%
-1264
38154
10,07%
-3496
52995
11,31%
-4445
47655
11,08%
-3112
221933
6,90%
-15001
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ing. Rudolf Nosterčík

 
972 26 Rudnianska Lehota 67

Súd: Okresný súd Trenčín
Vyhlásenie: 16.6.2017, obchodný vestník 115/2017
Spisová značka: 40OdK/23/2017
Sudca: Mgr. Patricie Kepeňová
Poradové číslo: K013603