Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2016 podľa krajov
16361
4,51%
-334
15413
4,41%
-48
20248
5,85%
-313
28590
6,96%
-492
27370
6,92%
-36
48043
12,80%
-287
64496
13,91%
-235
55610
12,76%
-316
276131
8,76%
-2061
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER

 
974 05 Banská Bystrica, Medená 14282/12
IČO: 10832521

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Vyhlásenie: 11.1.2017, obchodný vestník 7/2017
Spisová značka: 2K/93/2016
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K000494