Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2017 podľa krajov
13791
3,60%
-132
11434
3,11%
-542
14893
4,09%
-683
21190
4,99%
-1327
21821
5,43%
-1264
38154
10,07%
-3496
52995
11,31%
-4445
47655
11,08%
-3112
221933
6,90%
-15001
Vyhlásené konkurzy
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

E - M O N T, s.r.o.

 
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok
IČO: 36395587

Súd: Okresný súd Žilina
Vyhlásenie: 20.4.2017, obchodný vestník 76/2017
Spisová značka: 5K/19/2016
Sudca: JUDr. Jaroslav Macek
Poradové číslo: K008700