Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Slovenská konsolidačná - portfólio pohľadávok
Názov dlžníka / IČO / Adresa / Dlžná suma [EUR]

AGS-Holding akciová spoločnosť Spišská Nová Ves

 
Adresa: Spišská Nová Ves
Dlžná suma: 148910,92 EUR