Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

SWT logistics s.r.o.

 
M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO: 47035161

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 27.1.2017, obchodný vestník 19/2017
Spisová značka: 4R/12/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Mojžišová
Poradové číslo: K001892