Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.

 
Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
IČO: 35828064

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 6.3.2017, obchodný vestník 45/2017
Spisová značka: 4R/1/2017
Sudca: JUDr. Edita Sahánková
Poradové číslo: K004825