Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2017 podľa krajov
15635
4,11%
-472
14303
3,94%
-820
18758
5,26%
-971
27117
6,51%
-958
26641
6,69%
-727
46883
12,57%
-836
62987
13,45%
-1158
54895
12,91%
-733
267219
8,39%
-6675
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RELAX s.r.o.

 
Grunt č. 30, 044 25 Medzev
IČO: 36571423

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 24.1.2017, obchodný vestník 16/2017
Spisová značka: 26R/4/2016
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K001538