Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

RELAX s.r.o.

 
Grunt č. 30, 044 25 Medzev
IČO: 36571423

Súd: Okresný súd Košice I
Povolenie: 24.1.2017, obchodný vestník 16/2017
Spisová značka: 26R/4/2016
Sudca: JUDr. Róbert Zsiga
Poradové číslo: K001538