Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

MM ENERG, s.r.o.

 
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO: 45603553

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 13.4.2017, obchodný vestník 73/2017
Spisová značka: 31R/2/2017
Sudca: JUDr. Oliver Kolenčík
Poradové číslo: K008290