Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2017 podľa krajov
15635
4,11%
-472
14303
3,94%
-820
18758
5,26%
-971
27117
6,51%
-958
26641
6,69%
-727
46883
12,57%
-836
62987
13,45%
-1158
54895
12,91%
-733
267219
8,39%
-6675
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

IDS ENERGY PIPING, s.r.o.

 
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO: 43906711

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 16.2.2017, obchodný vestník 33/2017
Spisová značka: 32R/3/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Farkašová
Poradové číslo: K003456