Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

IDS ENERGY PIPING, s.r.o.

 
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO: 43906711

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 16.2.2017, obchodný vestník 33/2017
Spisová značka: 32R/3/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Farkašová
Poradové číslo: K003456