Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2017 podľa krajov
13923
3,64%
-325
11976
3,22%
-568
15576
4,28%
-943
22517
5,27%
-1714
23085
5,70%
-1230
41650
11,00%
-2462
57440
12,20%
-2534
50767
11,88%
-2043
236934
7,35%
-11819
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

IDS ENERGY PIPING, s.r.o.

 
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
IČO: 43906711

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 16.2.2017, obchodný vestník 33/2017
Spisová značka: 32R/3/2016
Sudca: JUDr. Ľubica Farkašová
Poradové číslo: K003456