Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FUNIFOOD, s.r.o.

 
Úprkova 3, 811 04 Bratislava
IČO: 45992339

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 2.5.2017, obchodný vestník 83/2017
Spisová značka: 4R/2/2017
Sudca: JUDr. Katarína Bartalská
Poradové číslo: K009505