Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BVD s.r.o.

 
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 3501/71
IČO: 46785361

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 6.4.2017, obchodný vestník 68/2017
Spisová značka: 2R/3/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K007660