Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BVD s.r.o.

 
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 3501/71
IČO: 46785361

Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Povolenie: 6.4.2017, obchodný vestník 68/2017
Spisová značka: 2R/3/2017
Sudca: Mgr. Zuzana Antalová
Poradové číslo: K007660