Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BTG HOLDING s. r.o.

 
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35759089

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 13.4.2017, obchodný vestník 73/2017
Spisová značka: 6R/2/2017
Sudca: Mgr. Angela Balázsová
Poradové číslo: K008318