Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.7.2017 podľa krajov
14067
3,70%
+276
11378
3,12%
-56
14537
4,00%
-356
20473
4,83%
-717
20921
5,23%
-900
36961
9,68%
-1193
50929
10,85%
-2066
46229
10,79%
-1426
215495
6,70%
-6438
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BEST STAV, s.r.o.

 
Nitra, Štúrova č. 63A
IČO: 44695683

Súd: Okresný súd Nitra
Povolenie: 3.2.2017, obchodný vestník 24/2017
Zrušenie: 17.7.2017, obchodný vestník 135/2017
Spisová značka: 27R/1/2016
Sudca: JUDr. Renáta Šišková
Poradové číslo: K002479