Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2017 podľa krajov
13791
3,60%
-132
11434
3,11%
-542
14893
4,09%
-683
21190
4,99%
-1327
21821
5,43%
-1264
38154
10,07%
-3496
52995
11,31%
-4445
47655
11,08%
-3112
221933
6,90%
-15001
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BENE Pharma s.r.o.

 
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
IČO: 36830208

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 30.3.2017, obchodný vestník 63/2017
Spisová značka: 2R/1/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K007058