Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2017 podľa krajov
14772
3,85%
-863
13394
3,66%
-909
17509
4,86%
-1249
25677
6,10%
-1440
25551
6,38%
-1090
45343
12,14%
-1540
61402
13,06%
-1585
53910
12,61%
-985
257558
8,04%
-9661
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

BENE Pharma s.r.o.

 
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
IČO: 36830208

Súd: Okresný súd Prešov
Povolenie: 30.3.2017, obchodný vestník 63/2017
Spisová značka: 2R/1/2017
Sudca: JUDr. Tomáš Novák
Poradové číslo: K007058