Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2016 podľa krajov
16361
4,51%
-334
15413
4,41%
-48
20248
5,85%
-313
28590
6,96%
-492
27370
6,92%
-36
48043
12,80%
-287
64496
13,91%
-235
55610
12,76%
-316
276131
8,76%
-2061
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

ANDALUZIANA, s.r.o.

 
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 00585084

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 7.2.2017, obchodný vestník 26/2017
Spisová značka: 25R/1/2017
Sudca: JUDr. Dagmar Valocká
Poradové číslo: K002701