Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2017 podľa krajov
13791
3,60%
-132
11434
3,11%
-542
14893
4,09%
-683
21190
4,99%
-1327
21821
5,43%
-1264
38154
10,07%
-3496
52995
11,31%
-4445
47655
11,08%
-3112
221933
6,90%
-15001
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

A - DEMO, s.r.o.

 
Topoľová 1, 951 31 Močenok
IČO: 36274321

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 27.3.2017, obchodný vestník 60/2017
Spisová značka: 28R/1/2017
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K006749