Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

A - DEMO, s.r.o.

 
Topoľová 1, 951 31 Močenok
IČO: 36274321

Súd: Okresný súd Trnava
Povolenie: 27.3.2017, obchodný vestník 60/2017
Spisová značka: 28R/1/2017
Sudca: JUDr. Vincent Szabó
Poradové číslo: K006749