Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Borinka 245, Borinka
Dlh: 3752,34 €
 
Búdková 23, Bratislava
Dlh: 517,59 €
 
Ružinovská 1, Bratislava
Dlh: 1901,26 €
 
Halašova 2, Bratislava
Dlh: 11482,35 €
Dlh: 1675,59 €
 
Kalinčiakova 25, Bratislava
Dlh: 215,69 €
 
Sklenárova 22, Bratislava
Dlh: 1515,09 €
 
Tematínska 7, Bratislava
Dlh: 43078,20 €
 
260, Pataš
Dlh: 1055,55 €
 
Nám. SNP 3, Bratislava
Dlh: 3235,05 €
 
Palisády 40, Bratislava
Dlh: 2144,85 €
 
Šalviova 36, Bratislava
Dlh: 5040,58 €
 
Sladkovičová 3, Bratislava
Dlh: 277,73 €
 
Blumentálska 20, Bratislava
Dlh: 3915,28 €
 
Teslova 17, Bratislava
Dlh: 517,68 €
 
Miletičova 23, Bratislava
Dlh: 2621,22 €
 
Popoľná 48, Bratislava
Dlh: 733,38 €
 
Pri Bielom kríži 4, Bratislava
Dlh: 3725,17 €
 
BZOVICKA 20, BRATISLAVA
Dlh: 1834,83 €
 
Michalská 14-16, Bratislava
Dlh: 1614,44 €
 
Jašíkova 24, Bratislava
Dlh: 1849,46 €

         2    3    4    5    6