Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2017 podľa krajov
13923
3,64%
-325
11976
3,22%
-568
15576
4,28%
-943
22517
5,27%
-1714
23085
5,70%
-1230
41650
11,00%
-2462
57440
12,20%
-2534
50767
11,88%
-2043
236934
7,35%
-11819

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Šancová 49, Bratislava
Dlh: 1395,00 €
 
DRIENOVA 11, BRATISLAVA
Dlh: 1976,68 €
 
Čsl.tankistov 214, Bratislava
Dlh: 258,90 €
 
Viglašská 8, Bratislava
Dlh: 610,59 €
 
Dudvažská 39, Bratislava
Dlh: 2737,42 €
 
Priehradná 20/A, Bratislava
Dlh: 564,06 €
 
Priehradná 20/A, Bratislava
Dlh: 348,44 €

         28    29    30    31    32