Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 28.2.2017 podľa krajov
15635
4,11%
-472
14303
3,94%
-820
18758
5,26%
-971
27117
6,51%
-958
26641
6,69%
-727
46883
12,57%
-836
62987
13,45%
-1158
54895
12,91%
-733
267219
8,39%
-6675

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
BREZOVSKA 25, BRATISLAVA
Dlh: 4326,72 €
 
Šancová 49, Bratislava
Dlh: 1395,00 €
 
DRIENOVA 11, BRATISLAVA
Dlh: 1976,68 €
 
Čsl.tankistov 214, Bratislava
Dlh: 258,90 €
 
Viglašská 8, Bratislava
Dlh: 610,59 €
 
Dudvažská 39, Bratislava
Dlh: 2737,42 €
 
Priehradná 20/A, Bratislava
Dlh: 564,06 €
 
Priehradná 20/A, Bratislava
Dlh: 348,44 €

         28    29    30    31    32