Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2017 podľa krajov
14248
3,72%
-524
12544
3,39%
-850
16519
4,57%
-990
24231
5,69%
-1446
24315
6,00%
-1236
44112
11,82%
-1231
59974
12,73%
-1428
52810
12,37%
-1100
248753
7,74%
-8805

Miestne dane

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2011

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
V zoznamoch sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu; obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo; suma daňových nedoplatkov.
Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku.

Názov / Adresa / Dlh
 
Karadžičova 7, Bratislava
Dlh: 5176,08 €
 
Palisády 7, Bratislava
Dlh: 4275,04 €
 
Palisády 7, Bratislava
Dlh: 3047,46 €
 
Oravská 4, Bratislava
Dlh: 1695,72 €
 
Ružinovská 42, Bratislava
Dlh: 3679,65 €
 
Vlčkova 20, Bratislava
Dlh: 18112,13 €
 
Vlčkova 20, Bratislava
Dlh: 8991,78 €
 
RAZTOCNA 60, BRATISLAVA
Dlh: 16093,18 €
 
Pod hradom 359/8, Slanec
Dlh: 1857,88 €
 
Papraďova 1, Bratislava
Dlh: 2933,69 €
 
Koreničova 12, Bratislava
Dlh: 9677,06 €
 
M.Sch. Trnavského 14, Bratislava
Dlh: 2156,70 €
 
M. Sch. Trnavského 14, Bratislava
Dlh: 9337,10 €
 
M.Sch.Trnavského 14, Bratislava
Dlh: 6470,10 €
 
Rybničná , Bratislava
Dlh: 10556,86 €
 
Mickiewiczova 9, Bratislava
Dlh: 3354,36 €
 
Údernícka 14, Bratislava
Dlh: 8597,82 €
 
Cyprichova 18, Bratislava
Dlh: 2505,60 €
 
Petöfiho 39, Bratislava
Dlh: 2021,48 €
 
DOPRAVNA 29, BRATISLAVA
Dlh: 2820,42 €

         1    2    3    4    5