Burza pohľadávok
Dlžník / Nadobudnutie / Splatnosť
Názov:

C&V Mont, s.r.o

IČO: 45369640
Dlžná suma: 6.000,00 €
Spôsob nadobudnutia: tovar
Splatnosť: 1.11.2016